Misioni dhe Vizioni

Që nga krijimi, vizioni ynë ka qenë për të krijuar një kompani, e cila do të jetë e suksesshme në biznesin e saj, por edhe për të krijuar një kompani që do të jetë e njohur falë kualitetit të saj të lartë që i ofron kostumatorvë të saj. Ne vazhdimisht kemi për qëllim që të arrijmë këtë dhe jemi duke u munduar për të përmirësuar kompaninë tonë dhe të përmbushim nevojat e kostumatorëve tanë, duke i paraqitur prodhimet tona gjithmonë në dispozicion dhe në çdo pikëshitje.

Shërbimet e nivelit të lartë të shpërndarjes, zhvillimi i tregut dhe përmirësimet në logjistikë, si dhe efikasiteti në biznes janë themeli i strategjisë së zhvillimit tonë. Zhvillimi i vazhdueshëm dhe i qëndrueshëm i kompanisë, rritja e të hyrave dhe profitit, si dhe cilësia në kujdesin ndaj kostumatorit, duke përfshirë edhe kujdesin për punëtorët tanë, pjesëmarrja aktive në zhvillimin e komunitetit janë baza e suksesit tonë në të ardhmen.

Struktura e organizimit