Kompania: Prima Tobacco L.L.C

Adresa: Magjistralja Prishtinë - Fushë Kosovë p/n

12000 Fushë Kosovë

Tel: + 381 38 601 261

Fax:+ 381 38 601 262

E-mail: info@primatobacco.com
http://www.primatobacco.com